Městys Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem

Zastupitelstvo městyse

 

Zastupitelstvo městyse ve volebním období 2022 - 2026 má 15 členů: 

 • Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D. - starosta
 • Bc. Zdeněk Mifek - mistostarosta, kultura a partnerské obce
 • Vladimír Čech - radní pro životní prostředí
 • Jiří Hnyk ml. - radní pro bezpečnost
 • Karel Pech  - radní pro spolkový život v městysi
 • Jiří Anderle - člen zastupitelstva
 • Ing. Karel Beneš - člen zastupitelstva
 • Bc. František Čipera - předseda kontrolního výboru
 • Jiří Hnyk st. -  člen finančního výboru
 • Ing. Jan Kohout - člen zastupitelstva
 • Ing. Lubomír Kulík - člen zastupitelstva
 • Jiří Martínek - člen zastupitelstva
 • Lukáš Němeček - člen zastupitelstva
 • Bc. Eva Recová, DiS. - předseda finančního výboru
 • Bc. Františka Tichá - člen zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva Městyse Klenčí k nahlédnutí zde.


Zasedání zastupitelstva městyse se uskuteční v prostorách Domu přírody Českého lesa v objektu Stájí, pokud nebude uvedeno jinak.  Plánované termíny zasedání ZM:

 • 28.02.2024 od 18:00 hod.
 • 24.04.2024 od 18:00 hod.
 • 12.06.2024 od 18:00 hod.
 • 04.09.2024 od 18:00 hod.
 • 30.10.2024 od 18:00 hod.
 • 18.12.2024 od 18:00 hod.

V případě potřeby bude svoláno zasedání zastupitelstva městyse mimo uvedené termíny. Pozvánky na zasedání jsou zveřejněny na úřední desce městyse. 

 Kde nás najdete?

mapa