Městys Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem

Veřejný pořádek

 

Volný pohyb psů 


Pořádání veřejných akcí

 • OZV č. 7/2020 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních podniků, včetně zanečních zábav a diskoték, jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištěním veřejného pořádku. 
 • Veřejnosti přístupné akce , které se konají na veřejných prostranstvích mimo vnitřní prostory budov, lze provozovat pouze v době od 08:00 do 22:00 hodin, s výjimkou podniků:
  • stavění májky, pálení čarodějnic 30. 4. od 08:00 hod do 1. 5. do 02:00 hod,
  • „Slavnosti Výhledy“ víkend  v červnu v pátek od 08:00 hod do 02:00 hod v sobotu, a v soboru od 08:00 hod do 02:00 hod v neděli,
  • „Oslava založení TJ Spartak“ o víkendu od 08:00 hod do 02:00 hod z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli,
  • „Oslava založení SDH Klenčí pod Čerchovem“ o víkendu od 08:00 hod do 02:00 hod z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli.
 • Veřejnosti přístupné akce ve vnitřních prostorách budov lze provozovat pouze v době od 08:00 hod do 03:00 hod.

   


Užívání plakátovacích ploch v majetku městyse

 • OZV č. 6/2020 o užívání plakátovacích ploch v majetku městyse. 
 • Informace a plakáty lze zveřejňovat  pouze na místech určených vyhláškou.
 • Na plochách, uvedených ve vyhlášce se zveřejňují pouze informace a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcích.

Hlučné činnosti

 • OZV č. 5/2020, o regulaci hlučných činností. 
 • Vyhláškou je o nedělích a svátcích od 06:00 hodin do 22:00 hodin zakázáno užívání  zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.

Noční klid

 • OZV č. 10/2023, o nočním klidu. 
 • Zákonem je stanoven noční klid od 22:00 do 06:00 hod.
 • Vyhláškou jsou stanoveny vyjímky z nočního klidu:
  • Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu oslav příchodu nového roku.
  • Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících případech:
 • v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu stavění májky, pálení čarodějnic,
 • v místní části Klenčí pod Čerchovem v noci ze dne konání tradiční akce „Slavnosti Výhledy“ na den následující konané jeden víkend v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci červnu,
 • v místní části Klenčí pod Čerchovem v noci ze dne konání tradiční akce „Oslava založení TJ Spartak“ ve sportovním areálu v Klenčí pod Čerchovem na den následující konané jeden víkend v noci z pátka na sobotu nebo ze soboty na neděli,
 • v místní části Klenčí pod Čerchovem v noci ze dne konání tradiční akce „Oslava založení SDH Klenčí pod Čerchovem“ na den následující konané jeden víkend v noci z pátka na sobotu nebo ze soboty na neděli,
 • v místní části Klenčí pod Čerchovem v noci ze dne konání tradiční akce „Hudba na Staré poště“ na den následující konané jeden víkend v noci ze soboty na neděli v měsíci srpnu.
 • Novou vyjímku z nočního klidu může schválit pouze zastupitelstvo městyse a to vydáním nové vyhlášky, kde bude vyjímka uvedena. Veškeré vyjímky z nočního klidu kontroluje Ministestvo vnitra.  

Čistota ulic a ochrana životního prostředí

 • OZV č. 2/2020 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. 
 • Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.
 • Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.
 • V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
 • Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně dvakrát ročně. Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do pěti dnů.
 • Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.
 • Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
  • stání, zastavení nebo jízda motorovými vozidly, s výjimkou vozidel provádějících povolenou údržbu veřejné zeleně, technickou obsluhu či instalaci zařízení městyse,
  • vstupovat na plochy květinových záhonů, lámat větve nebo jinak poškozovat stromy a keře, trhat květiny a plody okrasných dřevin, upevňovat jakékoliv předměty ke stromům a keřům poškozovat a znečišťovat porosty, zařízení a vybavení,
  • rozdělávat a udržovat otevřené ohně (neplatí 30. dubna),
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • táboření, stanování, bivakování, nocování a jim podobné formy přespávání.

Zábavní pyrotechnika

 • OZV č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
 • Vyhláškou je zákázáno používání zábavní pyrotechniky s vyjímkou:
 • od 16:00 hodin dne 31. 12. do 3:00 hodiny dne 1. 1. následujícího roku.
 • rada městyse (zastupitelstvo městyse) může povolit výjimku ze zákazu na základě žádosti.

Používání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek

 • OZV č. 2/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích.
 • Vyhláškou je zakázáno používání alkoholu  na veřejném prostranství :
  • v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení,
  • na náměstí Jindřicha Jindřicha,
  • v okruhu 50 metrů od provozoven sloužících k prodeji zboží potravinářského i nepotravinářského charakteru (zejména alkoholických nápojů) či poskytujících služby v rámci živnosti "hostinská činnost",
  • na autobusových zastávkách a v okruhu 50 metrů od autobusových zastávek,
  • v okruhu 50 metrů od vlakového nádraží,
  • v okruhu 50 metrů od Domu přírody Českého lesa.
 • Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje:
  • na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u provozoven poskytujících služby v rámci živnosti "hostinská činnost" (zejména restaurací, cukráren a kaváren),
  • na dny 31. prosince a 1. ledna,
  • na dny 30. dubna a 1. května pro náměstí Jindřich Jindřicha,
  • v době konání Martinské poutě (od pátku 15:00 hod. do neděle 20:00 hod.)
  • na kulturní nebo společenské nebo sportovní akce, v rámci kterých je provozován prodej občerstvení.
 • Zákaz pro požívání jiných omamných a psychotropních látek platí bez vyjímek.

Staňte se facebookovým fanouškem Klenčí

Klenčí na facebooku

Náhodný výběr z galerie

škola

Překlad (translations)

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kontakt

Turistické informační centrum

Dům přírody Českého lesa

Klenčí pod Čerchovem 4

345 34 Klenčí pod Čerchovem

Tel: +420 379 795 325

Tel: +420 377 421 124

Mob.: +420 702 169 891

E-mail: tic.kultura@klenci.cz

 Kde nás najdete?

mapa