Městys Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem

Vybavení JSDH

Vybavení JSDH Klenčí pod Čerchovem dopravním hasičským automobilem

Cílem projektu je zlepšit technické vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Klenčí pod Čerchovem. Výstupem projektu je pořízený osobní dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zasobování obyvatel městyse. Městys patří do ORP Domažlice, která je dotčená zvýšením rizikem sněhových srážek a masivních námraz.

Projekt řeší nedostatečné vybavení JSDH Klenčí pod Čerchovem technicky a morálně zastaralým osobním dopravním automobilem.

Městys Klenčí pod Čerchovem se nachází v exponovaném území definovaném přílohou č. 5 specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Území je dotčené zvýšeným rizikem sněhových srážek, masivních námraz a zároveň je o významnou oblast celoroční rekreace. V období zimy (listopad - březen) má JSDH Klenčí pod Čerchovem přibližně 6 zásahů. K řadě z nich používá DA Avia, vyrobený v roce 1972. Vozidlo je v současné době konstrukčně, technicky i morálně zastaralé. Má značnou korozi nosných i konstrukčních částí, motoristicky je nespolehlivé a nesplňuje požadavky pro rychlost výjezdu a čas dojezdu stanovené pro JPO II. JSDH je nuceno vynakládat značné usilí a prostředky pro naplnění každoročných STK. JSDH není schopno tímto vozidlem celoročně zasahovat na území spravovaném městysem Klenčí pod Čerchovem. Výškově se toto území nachází od 440 m n. m. až po 1042 m n. m., je tedy nutné překonávat značné výškové rozdíly a výjezd je většinou do kopce. 

Kvalitnější a lépe vybavené DA umožní bezpečnější a rychlejší  zásah JSDH Klenčí. pod Čerchovem.

 Kde nás najdete?

mapa