Městys Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem

Dotace z rozpočtu městyse

 

Dotační programy městyse Klenčí pod Čerchovem na rok 2024

Na základě schváleného rozpočtu městyse Klenčí pod Čerchovem rozhodla rada městyse na své 33. schůzi dne 20.12.2023 o vyhlášení následujících dotačních programů:

Rok 2024 Výše dotace
Poř. č. Název dotačního programu Celkem dotace Max. výše žádosti Minimální výše žádosti
1 Podpora činnosti mládeže a juniorů 220 000 90 000 5 000
2 Podpora spolkové činnosti 160 000 80 000 1 000
3 Podpora kulturně společenských akcí   80 000 20 000 1 000
4 Podpora jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí   40 000 10 000 1 000
Celkem   500 000    

 

ZM na dne 28.02.2024 na svém 10. zasedání rozhodlo o přesunu částky 20 000 Kč z programu " Podpora jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí" (nevyčerpané postředky) do programu "Podpora spolkové činnosti". Dále rozhodlo o přidělení dotací následovně:

a) Program „Podpora činnosti mládeže a juniorů“.

Poř.č.

Žadatel

Požadováno Kč

Schváleno Kč

1.

TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s.

90 000

 70 000

2.

Klub Gorila z.s.

90 000

 42 000

3.

J. Š. (fotokroužek)

80 000

 15 000

4.

L. K.  - sportovní činnost

35 000

 18 000

5.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem

60 000

 60 000

6.

Rodinné a mateřské centrum Klenčátka z.s.

30 000

 15 000

 

b) Program: „Podpora spolkové činnosti“

Poř.č.

Žadatel

Požadováno Kč

Schváleno Kč

1.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s.

 5 000

1 000

2.

TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s.

80 000

37 000

3.

Klub Gorila z.s.

80 000

36 000

   4.

VRMKO z.s.

  5 000

  5 000

5.

Leteckomodelářský klub 272

40 000

25 000

6.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem

80 000

37 000

7.

SH ČMS , okres Domažlice, Sdružení dobrovolných hasičů - okrsek č. 12 Klenčí pod Čerchovem

8 000

3 000

8.

Mužský pěvecký sbor Haltravan

80 000

36 000

 

c) Program: „Podpora kulturních a kulturně společenských akcí“.

Poř.č.

Žadatel

Požadováno Kč

Schváleno Kč

1.

TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s.

20 000

18 000

2.

Klub Gorila z.s.

20 000

19 000

3.

K. H. 

 5 000

  5 000

4.

Leteckomodelářský klub 272

20 000

19 000

5.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem

20 000

19 000

 

d) Program: „Podpora jednorázových sportovních akcí“.

Poř.č.

Žadatel

Požadováno Kč

Schváleno Kč

1.

TAJV, z.s. (sportovní den mládeže)

 10 000

10 000

2.

TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s.

 10 000

10 000

 

Pravidla pro poskytovani dotaci 2024.pdf

 Kde nás najdete?

mapa