Městys Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem

Vyhlášky a nařízení

 

Obecně závazné vyhlášky městyse Klenčí pod Čerchovem jsou uvedeny ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů zde

Platné obecně závazné vyhlášky

 • OZV č. 10/2023, o nočním klidu.
 • OZV č. 9/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi.
 • OZV č. 8/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • OZV č. 7/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 • OZV č. 6/2023, o místním poplatku ze psů.
 • OZV č. 5/2023, o místním poplatku ze vstupného.
 • OZV č. 4/2023, o místném poplatku z pobytu.
 • OZV č. 3/2023, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
 • OZV č. 1/2023, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
 • OZV č. 4/2021  o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Ceník nakládání s komunálním odpadem.

 • OZV č. 8/2020 kterou se vydává požární řád městyse. 
 • OZV č. 7/2020 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištěním veřejného pořádku. 
 • OZV č. 6/2020 o užívání plakátovacích ploch v majetku městyse. 
 • OZV č. 5/2020 o regulaci hlučných činností. 
 • OZV č. 2/2020 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. 
 • OZV č. 1/2020 kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených Městysem Klenčí pod Čerchovem. 
 • OZV č. 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích.

 

 Kde nás najdete?

mapa