Městys Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem

Vyhlášky a nařízení

 

Platné obecně závazné vyhlášky lze vyhledat ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů zde

(do názvu vkladatele zadat Klenčí pod Čerchovem)


Platné obecně závazné vyhlášky

 • OZV č. 2/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • OZV č. 1/2023, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
 • OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářsví.
 • OZV č. 4/2021  o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Ceník nakládání s komunálním odpadem

 • OZV č. 2/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
 • OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
 • OZV č. 8/2020 kterou se vydává požární řád městyse. 
 • OZV č. 7/2020 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních podniků, včetně zanečních zábav a diskoték, jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištěním veřejného pořádku. 
 • OZV č. 6/2020 o užívání plakátovacích ploch v majetku městyse. 
 • OZV č. 5/2020 o regulaci hlučných činností. 
 • OZV č. 4/2020 o nočním klidu. 
 • OZV č. 3/2020 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysu Klenčí pod Čerchovem.
 • OZV č. 2/2020 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. 
 • OZV č. 1/2020 kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených Městysem Klenčí pod Čerchovem. 
 • OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
 • OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze vstupného.
 • OZV č. 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích.

Zrušené obecně závazné vyhlášky

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

o místním poplatku z pobytu.

 • OZV č. 3/2019  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zrušena 02/2023

        OZV č. 3/2019 - Příloha

kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených Městysem Klenčí pod Čerchovem. 

kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených Městysem Klenčí pod Čerchovem. 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Klenčí pod Čerchovem.

o místních poplatcích. Příloha OZV č. 2/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

o veřejném pořádku, čistotě městyse a pořádání veřejných produkcí. 

o stanovení koeficientů dle zákona o dani z nemovitostí. 

o veřejném pořádku, čistotě městyse a pořádání veřejných produkcí.

o stanovení koeficientů dle zákona o dani z nemovitostí. 

o místních poplatcích. 

k zimní údržbě komunikací. 

o zajištění čistoty a řádného vzhledu obce. 

 Kde nás najdete?

mapa