Městys Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem

Účast městyse ve svazcích

Sdružení Stránky sdružení

Svaz měst a obcí ČR

SMO ČR
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje SMOPK
Svazek Domažlicko Svazek Domažlicko
Euroregion Šumava Euroregion
Účelové sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE Lazce
Místní akční skupina Český les z.s. MAS ČL

 

 

 Kde nás najdete?

mapa