Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch

Obsah

Vybavení JSDH Klenčí pod Čerchovem dopravním hasičským automobilem

Logo

Cílem projektu je zlepšit technické vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městyse Klenčí pod Čerchovem. Výstupem projektu je pořízený osobní dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí. Městys patří do ORP Domažlice, která je dotčená zvýšeným rizikem sněhových srážek a masivních námraz.

Projekt řeší nedostatečné vybavení SDH Klenčí pod Čerchovem technicky a morálně zastaralým osobním dopravním automobilem.

Obec Klenčí pod Čerchovem se nachází v exponovaném území definovaném přílohou č. 5specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Území je dotčené zvýšeným rizikem sněhových srážek a masivních námraz a zároveň jde o významnou oblast celoroční rekreace. V období zimy (listopad - březen) má SDH Klenčí pod Čerchovem přibližně 6 zásahů. K řadě z nich používá DA Avia, vyrobený v roce1972 a od počátku zařazený k SDH Klenčí pod Čerchovem. Vozidlo je v současné době konstrukčně, technicky i morálně zastaralé, má značnou korozi nosných ikonstrukčních částí, motoristicky nespolehlivé a nesplňuje požadavky pro rychlost výjezdu a čas dojezdu stanovené pro  JPO III. SDH je nuceno vynakládat značné úsilí a prostředky pro naplnění každoroční STK. SDH není schopnost tímto vozidlem celoročně zasahovat na území spravovaném Městysem Klenčí pod Čerchovem. Výškově se toto území nachází od 440 m. n. m. až po 1042 m. n. m., je nutné překonávat značné výškové rozdíly a výjezd je většinou do kopce.

Zvýšení bezpečnosti členů SDH Klenčí p. Č - kvalitnější vybavení DA umožní bezpečnější a rychlejší zásah. 
Zvýšení kvality (bezpečí) života obyvatel oblasti formou např.:
- zásobování obyvatel potravinami a elektrickou energií
- odklízení padlých stromů
- zprůjezdnění komunikací
- pomoc s odstraňováním sněhu v exponovaných lokalitách atd.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu.

JSDH