Městys Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem

Aktuální projekty

Kanalizace v horní části Klenčí

Dne 7. 3. 2023 byly zahájeny práce na oddělené kanalizaci v honí části Klenčí. Tato stavba omezí každodenní provoz v této lokalitě. Určitě se neobejdeme v tomto rozsahu bez nesrovnalostí. Chtěl bych vás však požádat o trpělivost. Orientační harmonogram prací, zdůrazňuji orientační je uveden níže. Komunikovat s vámi bude dodavatelská společnost Colas a.s. a stavební dozor, pan Stanislav Tanczoš. V rámci kontrolních dnů budeme řešit mj. i přesné polohy přípojek, které jste zaznamenali do dříve doručených mapek v rámci projektové přípravy. Stejně tak budeme domlouvat obsluhu ulic pro svoz komunálních odpadů. Před svozem vždy obdržíte do schránky mapku, kde budou místa pro umístění popelnic v té ulici, které se to bude zrovna týkat. Pokud možnost svozu nemáte, sdělte nám to prosím i např. prostřednictvím svých sousedů. 

Harmonogram prací

Mapa jednotlivých stok

 

Informace z 15.04.2023:

  • probíhájí práce na stoce AA 
  • probíhají práce na stoce A od Š16 směrem k Š22

 

Demolice komínu nad kotelnou čp. 292- ukončeno

Dne 2. 4. 2023 pravděpodobně bude zahájena hlavní fáze demolice komínového tělesa u bytovek. Již v březnu začnou probíhat přípravné a zajišťovací práce. Zcela určitě od 2. 4. bude velmi omezena doprava a pohyb osob v místech demolice, stejně tak parkování v garážích bývalé kotelny. 

Demolice komínu byla ukončena dne 07.04.2023

Stezka nad hřbitovem

V participatívním rozpočtu zvítězila stezka na hřbitovem. Dne 23.03.2023 budou vytyčeny hranice pozemku. Následně rada městyse projedná přesnou podobu stezky. Předpokladáný termín samotné realizace je duben 2023. 

 Kde nás najdete?

mapa