Obsah

Založen v prosinci roku 2002 jako výbor Zastupitelstva městyse (Výbor pro rozvoj obce - městyse), kde působil do prosince 2010. Od ledna 2011 působil  jako neoficiální sdružení občanů.

24.11.2011 byla Ministerstvem vnitra ČR provedena, pod č.j. VS/1-1/86581/11-R, registrace občanského sdružení  Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí.  MV ČR mu bylo přiděleno i identifikační číslo /IČO/ 22 76 45 42.

VRMKO organizuje: besedy, přednášky, výstavy, zájezdy, brigády, folkórně-kulturní akci Masopust, Martinskou pouť, vzájemné návštěvy s partnerskou obcí Kleneč pod Řípem, srazy, promítání, návštěvy působišť J. Š. Baara, návštěvy působišť významných rodáků, zábavy, divadelní představení, apod.

Pěčuje a stará se o památné sakrální kříže a jejich okolí, historické hraniční mezníky, historický obří kamenný nápis na Výhledech pod pomníkem J. Š. Baara, kameny s nápisy na začátku a konci Baarovy stezky, apod.

Mezi jeho aktivity a snahy patří i oprava fasády kostela sv. Martina, zrestaurování Lomikarových Božích muk v Klenčí a Trhanově, znovuobnovení kina, obnova rybníčku U Šimanů, pojmenování ulic v městysi, zřízení bankomatu, zrestaurování historických kašen, apod.

Za svého působení uspořádal brigády na opravu a renovaci:

 • Zábradlí před Základní školou.
 • Sochy srdce před Zdravotním střediskem.
 • Zábradlí a sloupků parku po kostelem sv.Martina.
 • Schodiště z náměstí ke kostelu sv.Martina.
 • Starých hydrantů.
 • Zábradlí a mříží výpustí.
 • Kašny před domem čp.93.
 • Výlepových ploch.
 • Památných sakrálních křížů.
 • Historických hraničních mezníků.
 • Obří nápis složený z kamenů na Výhledech.
 • Kámen s vyznačením nápisu a nad.výšky na Výhledech.
 • Kameny s nápisy na začátku a konci Baarovy stezky.

Členy a příznivci VRMKO bylo zdarma odpracováno, od roku 2002 do konce roku 2015, cca 900 brigádnických hodin.

VRMKO připravuje vydávání svého informačního zpravodaje Klenčák.

 

Odkaz na webové stránky sdružení najdete zde