Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

V Klenčí byl sbor dobrovolných hasičů (dále SDH) založen jako 3. v našem kraji po Kdyni a Domažlicích. 3. 9. 1876, ale schválení v Praze bylo až 15. 5. 1877. Koncem května byla dovezena čtyřkolová stříkačka zapůjčená bankou Slavie v Praze. Sbor pak získal ještě další čtyřkolovou stříkačku a jednu přenosnou stříkačku, 55 metrů hadic, háky, dlouhé žebříky, lezecké a hákové i bez háků, sekerky, bourací sekerky, opasky, přilby apod. 19. 5. 1878 se konala první valná hromada, na které byl zvolen starosta sboru pošmistr Václav Šafránek. Obec nechala zřídit hasičské cvičiště. Sbor se stal jako jeden z prvních členem okresní hasičské jednotky. Byla ustavena celoroční požární hlídka. V červenci 1882 se v Klenčí konal sjezd Župní jednoty domažlické a byl zde stanoven tzv. „župní rajón“. 11. 8. 1881 v noci vyhořelo Klenčí (po páté). Shořelo 62 domů a bylo hromadné stěhování do Ameriky. Žilo zde 1310 obyvatel ve 186 staveních. Dovažitelné vodní zdroje byl mlynářský potok ve spodní části obce a 4 kašny umístěné v různých částech městečka. V roce 1895 byl v hořejší části postaven a vysvěcen pamětní kříž jako upomínka na tragický požár 11. 8. 1881.

15. 1. 1911 se základna rozrostla o významného člena J. Š Baara. V roce 1924 započala sbírka na postavení pomníku padlým 1. sv. války. Pomník byl odhalen 28.10.1928. Autorem je prof. Suchmel. Oslava 25 leté činnosti hasičského sboru byla velkolepá - postaveny slavobrány, domy ozdobeny věnci a červenobílými prapory, ženy v krojích, lampionový průvod s hudbou, ukázka cvičení mužů a dorostu a ohňostroj. 100. výročí založení sboru byla oslava pochopitelně veliká. Účastnili se jí přední představitelé, zástupci všech složek MNV a místních závodů, ÚV SPO ČSR, delegace krajského výboru SPO a OV SPO. Oslavy proběhly 3. – 4. 7. 1977. Sobotní pořad „Ze starých kronik“ nádherný večer chodských písní, žervoných poudaček, vystoupení dudáků, dětského souboru Haltravánek ZŠ Klenčí, několik set požárníků, požární technika od nejstarší po nejmodernější, projevy, byla otevřena výstava, koncert dechové hudby na náměstí a ukázky moderní techniky.